cloud-vector curved-line-vector

สมุนไพรทั้งหมด

ผิวหน้า

ผิวกาย

เส้นผม

ช่องปาก/ริมฝีปาก

อื่นๆ

ความร่วมมือและกิจกรรม

sun

  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก เป็นการพัฒนาฐานข้อมูล สมุนไพร เพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับใช้ภายนอก


   เป้าหมายสำคัญของความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานที่แข็งแกร่งนี้ คือ การปูทางให้เกิดการนำสมุนไพรไทยไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและ มาตรฐาน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยภาคเอกชน สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์

grass